Скръбна вест, издъхна Д-р Калоян Куков – Новини

Статията може да бъде полезна и на друг, затова ще се радваме да я
Facebook
Вижте нашите специални оферти и няма да съжалявате:

На 38-годишна възраст почина психиатърът д-р Калоян Куков, съобщават във фейсбук профила на Катедра „Психиатрия“.

Д-р Калоян Куков придобива медицинска специалност по Клинична психология през 2012 г.

Защитава дисертация на тема „Клиникопсихологични аспекти на дисфункционалните вярвания и копинг стратегии при пациенти с параноидна шизофрения“ и му е присъдена ОНС „доктор” през 2012г.

Придобива степен „Доктор на науките” с дисертация на тема „Неврокогниция и ХИВ“ през 2017г. Работил в различни лечебни заведения като ДПБ „Успение богородично“ – гара Карлуково, УМБАЛ „Света Марина“ – гр. Варна, УМБАЛ „Александровска“ гр. София.

Има две монографии, участие в два учебника, както и пет ръководства в областта на психометрията и клиничната психодиагностика.


Вижте и рекламите в сайта ни:

Статията може да бъде полезна и на друг, затова ще се радваме да я
Facebook